sgipiwch i'r cynnwys

Gweithio i’r DWP
Gwobrau a Buddion

Gweithio i’r DWP
Gwobrau a Buddion

Buddion

Mae yna rai buddion gwych o weithio i gyflogwr mawr yn y Gwasanaeth Sifil a gallwch weld y manylion yma:

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan DWP

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau’n gyflogwr hyblyg sy'n addasu ar gyflymder i'r cyfyngiadau a gyflwynir trwy Covid-19. Rydym yn helpu ein staff i gydbwyso gwaith a bywyd cartref ac rydym yn cefnogi eu lles. Mae rôl Anogwr Gwaith yn addasu i'r byd newydd hwn; rydym yn cydbwyso’r angen i weld cwsmeriaid wyneb yn wyneb mewn Canolfan Gwaith, rydym yn gweithio yn adeiladau’n partneriaid ac yn gweithredu’n rhithwir trwy fideo, ac ati, gan gynnwys o gartrefi ein gweithwyr lle mae hynny’n bosibl. Mae'r TG a'r cymorth a roddwn i Anogwyr Gwaith newydd yn eu galluogi i weithio gartref ond rhaid iddynt hefyd fynychu'r swyddfa neu ymweld â lleoliadau eraill pan fydd gofyn iddynt wneud hynny. Fel Anogwr Gwaith yn yr Adran Gwaith a Phensiynau, efallai gallech chi fod yn gweithio yn unrhyw un neu'r cyfan o'r amgylcheddau hyn bob wythnos.

Ein nod yw creu amgylchedd lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi i fod ar eu gorau. Mae'r DWP yn ymdrechu i fod yn sefydliad cwbl gynhwysol ac rydym hefyd yn ymfalchïo mewn bod yn Arweinydd Hyderus o Ran Anabledd. Rydym yn ymrwymo'n llwyr i uchelgais y Gwasanaeth Sifil i fod y cyflogwr mwyaf cynhwysol yn y DU, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau am ein swyddi Anogwyr Gwaith gan bawb o ystod eang o gefndiroedd i helpu'r DWP i ddod yn fwy cynrychioliadol o'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Fel sefydliad sy'n dysgu'n barhaus mae DWP yn cynnig rhaglen ddysgu a datblygu wedi'i theilwra ar gyfer Anogwyr Gwaith, i helpu i adeiladu eich gwybodaeth a'ch sgiliau ymhellach i ddarparu'r gefnogaeth a'r help mae ein cwsmeriaid ei hangen.

Mae'r rhaglen ddysgu yn ymdrin ag ystod eang o bynciau technegol a phynciau sy'n seiliedig ar sgiliau, o hanfodion Credyd Cynhwysol, hyd at sgiliau annogi a gwneud penderfyniadau effeithiol. Rydym am sicrhau ein bod yn cynnig gyrfaoedd boddhaus sy'n denu ac yn cadw pobl â chymhelliant.