sgipiwch i'r cynnwys

Gweithio i’r DWP
Gwobrau a Buddion

Gweithio i’r DWP
Gwobrau a Buddion

Buddion

Mae yna rai buddion gwych o weithio i gyflogwr mawr yn y Gwasanaeth Sifil a gallwch weld y manylion yma:

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan DWP

Mae DWP yn gyflogwr hyblyg sy'n addasu ar gyflymder i'r cyfyngiadau a gyflwynir gan Covid-19. Rydym yn helpu ein staff i gydbwyso gwaith, bywyd cartref a chefnogi eu lles. Mae swydd Anogwr Gwaith yn addasu i'r byd newydd hwn; rydym yn cydbwyso'r angen i weld cwsmeriaid wyneb yn wyneb mewn Canolfan Gwaith, gweithio yn adeiladau ein partneriaid ac yn gweithredu’n rhithiwr. Fel Anogwr Gwaith yn DWP, fe allech fod yn gweithio mewn unrhyw un neu'r cyfan o'r lleoliadau hyn bob wythnos.

Ein nod yw creu amgylchedd lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi i fod ar eu gorau. Mae'r DWP yn ymdrechu i fod yn sefydliad cwbl gynhwysol ac rydym hefyd yn ymfalchïo mewn bod yn Arweinydd Hyderus o Ran Anabledd. Rydym yn ymrwymo'n llwyr i uchelgais y Gwasanaeth Sifil i fod y cyflogwr mwyaf cynhwysol yn y DU, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau am ein swyddi Anogwyr Gwaith gan bawb o ystod eang o gefndiroedd i helpu'r DWP i ddod yn fwy cynrychioliadol o'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Fel sefydliad sy'n dysgu'n barhaus mae DWP yn cynnig rhaglen ddysgu a datblygu wedi'i theilwra ar gyfer Anogwyr Gwaith, i helpu i adeiladu eich gwybodaeth a'ch sgiliau ymhellach i ddarparu'r gefnogaeth a'r help mae ein cwsmeriaid ei hangen.

Mae'r rhaglen ddysgu dros bum modiwl ac mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau technegol a sgiliau yn seiliedig o hanfodion Credyd Cynhwysol, hyd at sgiliau hyfforddi a gwneud penderfyniadau effeithiol. Rydym am sicrhau ein bod yn cynnig gyrfaoedd llawn sy'n rhoi boddhad i bobl ac sy'n denu ac yn cadw pobl â chymhelliant.