sgipiwch i'r cynnwys

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Ar hyn o bryd nid oes swyddi gwag Anogwyr Gwaith ar gael. Fodd bynnag, gwiriwch eto ganol mis Chwefror gan ein bod yn rhagweld y bydd swyddi gwag pellach ar gael tua'r adeg hon.

Cwestiynau Cyffredin

Os oes gennych unrhyw gwestiynau sydd heb gael eu hateb am ein dull recriwtio, edrychwch trwy'r ddogfen cwestiwn ac ateb isod i gael mwy o wybodaeth.

Gweler y cwestiwn olaf neu’r ddolen Cysylltu â Ni isod i gael mwy o fanylion ar sut y gallwch gysylltu â ni os ydych angen mwy o wybodaeth.


Dylech ffonio SSCL ar 0345 241 5365 neu e-bostiwch DWP-Customer_Hub@gov.sscl.com.