sgipiwch i'r cynnwys

Mae swyddi gwag anogwr gwaith ar draws y DU, gwnewch gais nawr.

Mae swyddi gwag anogwr gwaith ar draws y DU, gwnewch gais nawr.

Mae swyddi gwag mewn rhai rhanbarthau bellach yn fyw a gellir chwilio amdanynt ar y dudalen hon, bydd eraill yn cael eu lansio ledled y DU yn ystod yr wythnosau nesaf. Chwiliwch isod am swyddi gwag cyfredol, neu cliciwch yma i gofrestru am rybuddion swydd wrth i swyddi gwag newydd godi yn eich ardal chi

Anogwr Gwaith Swyddog Gweithredol (EO) yn yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) - Cymru – Dosbarth Gogledd a Chanolbarth Cymru

Dinas/Tref:

Bangor, Aberhonddu, Dolgellau, Ystradgynlais, Wrecsam, Machynlleth, Porthmadog, Llandrindod, Pwllheli, Rhyl, Y Trallwng

Nifer y swyddi ar gael:

21

Dyddiad Cau:

25ain Tachwedd 2020 23:55

Lleoliadau Canolfannau Gwaith:

Bangor (Bangor, Caernarfon, Bae Colwyn, Llandudno, Llangefni, Amlwch, Caergybi); Aberhonddu; Dolgellau; Ystradgynlais; Wrecsam (Wrecsam, Yr Wyddgrug, Y Fflint, Shotton); Machynlleth, Porthmadog; Llandrindod (Llandrindod, Y Drenewydd); Pwllheli; Rhyl; Y Trallwng

Anogwr Gwaith Swyddog Gweithredol (EO) yn yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) - Cymru – Dosbarth De-Ddwyrain Cymru

Dinas/Tref:

Caerdydd, Bargoed, Cwmbran, Coed Duon, Glyn Ebwy, Merthyr Tudful, Casnewydd

Nifer y swyddi ar gael:

36

Dyddiad Cau:

25ain Tachwedd 2020 23:55

Lleoliadau Canolfannau Gwaith:

Caerdydd (Heol Siarl, Gorllewin Caerdydd, Y Barri, Caerffili, Penarth); Bargoed; Cwmbran; Coed Duon (Coed Duon, Pontypwl); Glyn Ebwy (Glyn Ebwy, Abertillery); Merthyr Tudful; Casnewydd (Casnewydd, Y Fenni, Cil-y-Coed, Cas-gwent)

English Speaking Roles: